Volksvermogen – Naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer 0400.067.986

Conform artikel 7, §3, lid 4 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, deelt Volksvermogen NV mee dat overeenkomstig artikel 5 van haar statuten aandelen aan toonder van Volksvermogen die zich op een effectenrekening bevinden op 31 december 2007 vanaf die datum automatisch worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De overige aandelen aan toonder worden naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven automatisch gedematerialiseerd. De aandelen aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen met ingang van 1 december 2014. Volksvermogen deelt tevens mee dat zij voor het aanhouden van de totale omloop van aandelen Volksvermogen die door haar zijn of worden uitgegeven, vdk bank, in haar hoedanigheid van erkende rekeninghouder heeft aangewezen als zogenaamde “Top van de piramide”.