Incofin cvso werd opgericht in 1992 als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Als sociale investeringsmaatschappij, investeert Incofin in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze instellingen verschaffen zgn “microkredieten” aan startende zelfstandigen en kleine ondernemingen zodat deze de kans krijgen hun levensomstandigheden te verbeteren. Dankzij dergelijke kredieten kunnen ondernemende mensen, die niet terecht kunnen bij de traditionele banken ter plaatse bij gebrek aan waarborg of vast inkomen, toch hun zaak uitbouwen en zo de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Incofin draagt op die manier bij tot duurzame sociaal-economische zelf-ontwikkeling in het Zuiden.

Vandaag hebben naar schatting 150 miljoen mensen toegang tot microkrediet, via de meer dan 10.000 MFI’s die wereldwijd actief zijn.