Onze historiek

 
De vennootschap “Tot Beheer van het Volksvermogen” werd gesticht in 1930, met als doel het beheer van de participaties en aandelen van Volksspaarwezen, de vroegere benaming van VDK Spaarbank, nu vdk bank. Op die manier werd de bank liquider en werden mogelijke belangenconflicten vermeden. Pas in 1935 legde de wetgever dit model aan alle banken op. 

Na het oplossen van de participatie- en aandelenproblematiek, leidde de vennootschap verder een eerder rustig bestaan. De voornaamste deelneming was deze in De Volksverzekering, naast een paar exotische aandelen, in een Roemeense oliemaatschappij, in Chinese spoorwegen, e.a.
Vanaf 1964 begon de opbouw van een participatie in vdk bank en in 2002 werd de deelneming in DVV Verzekeringen – voorheen De Volksverzekering – verkocht. 

Op 14 mei 2003 legde de Raad van Bestuur de toekomstige beleidslijnen van de vennootschap vast. Vooreerst formuleerde de Raad haar vaste intentie om VDK Spaarbank in haar werking te blijven ondersteunen o.m. door een stabiel aandeelhouderschap te helpen verzekeren. Daarnaast werd beslist om te investeren in ondernemingen in de sector van de sociale economie en in innovatieve ondernemingen met duurzaam perspectief. Het laatste besluit was het voornemen om projecten te ondersteunen die op een structurele manier een aspect van de sociale problematiek aanpakken. 

Deze beleidslijnen werden vanaf de tweede helft van 2003 geïmplementeerd en de volgende jaren uitgewerkt onder impuls van het Directiecomité en de Raad van Bestuur. Zo werd onder meer geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen in Peru, in een investeringsfonds in Oost-Afrika gericht op landbouwbedrijven, en in innovatieve groeibedrijven via het Baekelandfonds van de Universiteit Gent.
In 2006 werden deze beleidslijnen expliciet geformaliseerd in de ondernemingsmissie. Om deze missie naar behoren te kunnen uitvoeren, werd een kantoorgebouw aangekocht gelegen te Ravensteinstraat 2, 9000 Gent, waar na aanpassingswerken de maatschappelijke zetel werd ondergebracht eind 2008. Daarnaast werd besloten om personeel aan te werven in functie van de noden van de onderneming. In de volgende jaren werd de investeringsportefeuille verder uitgebreid. Behalve de financiële sector (vdk bank), ligt de focus enerzijds op “social impact” investeringen, met o.m. participaties in de Franse sociale huisvestingsmaatschappijen Sorimmo en Domalians, in het microfinancieringsfonds agRIF, en het Fairtrade Access Fund. En anderzijds op “innovatieve-duurzame” investeringen zoals het infrastructuurfonds DG Infra Yield, technologiefondsen zoals Smartfin Capital, Fortino Capital, eCapital IV en Qbic II, en biotechfondsen zoals Biodiscovery 5. Er werd daarnaast een portefeuille leningen aan microfinancieringsinstellingen uitgebouwd, en een diversificatie in de beleggingen doorgevoerd via de uitbouw van een obligatieportefeuille. 

Ondertussen worden nieuwe investeringsopportuniteiten blijvend onderzocht, in lijn met de missie van Volksvermogen : gericht op de financiële, sociale of innovatieve sector (of een combinatie hiervan).